Kreipkitės

Biudžetinė įstaiga
Kauno Prano Daunio ugdymo centras
Taikos pr. 6a, LT-51088, Kaunas
+370 37 331824
+370 37 269220
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre
Kodas 190983430

Statistika

Lankytojai
3
Straipsniai
32
Nuorodos
22
Straipsnių peržiūrėjimai
49055

2016-12-06 Lietuvos Sporto muziejuje vyko jaunų sportininkų apdovanojimas. Kauno Prano Daunio ugdymo centro mokinys Paulius Ašmontas, vienas perspektyviausių Lietuvos jaunųjų plaukikų, turinčių regėjimo negalią, buvo apdovanotas diplomu ir medaliu "Olimpinė viltis". Apdovanojime dalyvavo Kauno sporto ir visuomenės veikėjai. Diplomais ir medaliais buvo apdovanoti ir buvę P. Daunio ugdymo centro mokiniai Marija ir Marius Skripkaičiai. Lietuvos Sporto muziejaus informacija.

S1     S2     S3

2016-12-05 Rebekos Unos knygos „Pijus ir Nikolas“ pristatymas. LAB straipsnis 

2016-12-01 Uždegta pirmoji Advento žvakė pdf

Gerb. tėveliai,

 

Kviečiame dalyvauti VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“  projekte „Vaikų ir tėvų įvairių įgūdžių ugdymas ir laisvalaikio užimtumas“.  

Projekto metu tėveliai su savo vaikais ir kitais šeimos nariais dalyvaus nemokamose psichologo konsultacijose, terapiniuose dailės užsiėmimuose, sporto varžybose ir kituose renginiuose.

 

Projektinės veiklos vyks iki gruodžio 31 d. darbo dienomis Centre, o savaitgaliais VšĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ patalpose (Gertrūdos g. 23).

Pagalba sum

2016 m. Lapkričio 14-16 dienomis minima Tarptautinė tolerancijos diena. Pilietinė iniciatyva „Tolerancijos paukštis“ pdf

2016-11-11 Žibintų šventė ir dalyvavimas projekte „Šviesos paveikslas Kaunui“ pdf

2016-10-20 9b-10 klasės mokiniai dalyvavo Lietuvos aklųjų bibliotekos ir Robotikos mokyklos organizuotuose robotikos programavimo pradmenų mokymuose asmenims, turintiems regos negalią. LAB straipsnis

2016-10-20 Susitikimas su rašytoju S. Paltanavičiumi. „Gamtininko kelias“ LAB  Kauno skyriuje. LAB straipsnis

2016-10-14 Tarptautinės Baltosios lazdelės dienos minėjimas pdf

2016-10-06 P. Daunio ugdymo centras ir  VŠĮ „Ištiesk pagalbos ranką“ pasirašė jungtinės veikos (partnerystės) sutartį, kuria siekė bendro tikslo - projekto įgyvendinimo, finansuojamo iš LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Projektas gavo lėsas ir nuo 2016-10-15 bus įgyvendinamas Centro patalpose Taikos pr. 6a ir  partnerių patalpose Šv. Gertrūdos g. 23. Kviečiame tėvelius ir vaikus dalyvauti ir registruotis į veiklas. 

2016-10-07 Kūno kultūros vadovėlio komplektas 1 klasei pdf

2016-10-06 Straipsnis Kauno dienoje „Aistra plaukimui užgožė negalią“

Grita2016-10-04 Tarptautinės mokytojo dienos proga Kauno miesto Rotušėje buvo apdovanoti geriausi miesto pedagogai. Kauno Prano Daunio ugdymo centro bendruomenė džiaugiasi, kad pagerbtų mokytojų tarpe yra ir mūsų neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Grita Strankauskienė. Nuoširdžiausiai sveikiname kolegę garbingo apdovanojimo proga ir linkime gražių akimirkų, svajonių išsipildymo ir tolesnių kūrybinių siekių įgyvendinimo.

 Pazink suprask padek2016-10-04  Kauno Prano Daunio ugdymo centro specialistės parengė ir išleido leidinį „Pažink, suprask, padėk. Ugdymo strategijos dirbantiems su ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimų“.

2016-10-04 Dalyvavimas socialiniame projekte „Kamštelių vajus 2016” pdf

2b Begimas2016 m. rugsėjo 29 dieną 2b klasės mokiniai su mokytoja Laima Bulioliene  dalyvavo bėgime „Už sveiką širdį“, kurį organizavo Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Lietuvos sveikatos universitetas. Mokiniai įveikė 500 metrų nuotolį ir buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Tai buvo pirmoji mokinių sportinė patirtis. 

2016 m. Rugsėjo 26 dieną Centro mokiniai paminėjo Europos kalbų dieną. Pamokų metu jie piešė, gamino, spalvino įvairių šalių vėliavas, su mokytojais aptarė kalbų mokymosi svarbą. Skaitykloje buvo surengta mokinių darbų paroda. pdf

2016-09-22 Kauno Prano Daunio ugdymo centre vyko socialinė akcija „Pajusk vėjo dvelksmą“. Vaikai, tėvai ir bendruomenės nariai turėjo galimybę susipažinti su KADAGIŲ SLĖNIO žirgyno žirgais! pdf

2016-09-19 VDU lektorės kurs pojūčiais paremtas edukacines erdves  (Vytauto Didžiojo universiteto informacija)

2016-09-07  Startavo aktyvų mokymąsi skatinanti programa Profesinių ir asmeninių kompetencijų plėtojimas kuriant edukacines aplinkas suaugusiesiems darbo vietoje", skirta Kauno Prano Daunio ugdymo centro suaugusiems. Jos paskirtis - plėtoti programos dalyvių asmenines ir profesines kompetencijas, kuriant pojūčiais paremtas edukacines erdves, skatinančias mokymosi džiaugsmą ir sėkmę. Šią programą parengė VDU Švietimo studijų centro mokslo darbuotoja, KPDUC mokytoja dr. Asta Lapėnienė. Kvietimaspdf

2016-09-01 2016-2017 mokslo metų pradžios šventė pdf


2016 Gruodis  ---> Veiklos planas  pdf

2016-2017 M. M. PRADINIO IR PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ UGDYMO PLANAS  pdf


 S V E I K I N I M A I 

 KPKC      GenovK       Mokytojui1       Mokytojui2      OtintaL

2016 09 01 Misios m   AP Sveikinimas Rugs 1 m    AB sveikinimas rug1 m   OL sveikinimas rug1 m


 DĖKOJAME 

lions              tevams              padeka mickunaitei


KVIEČIAME MOKYTIS KAUNO PRANO DAUNIO UGDYMO CENTRE!

Informuojame, kad vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90 (Tvarka pakeista Tarybos 2015-12-08 sprendimu Nr. T-681 pdf) „Asmenų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas kriterijų ir klasių komplektavimo tvarkos aprašu“ prašymai mokytis 2016-2017 m. m. priimami nuo 2016 m. sausio 11 d.

Prašymai priimami mokytis Centre pagal ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo programą, pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis.

Dokumentų priėmimo laikas ir vieta:
Nuo 8.00 val. iki 17.00 val.
Taikos pr. 6A, Kauno Prano Daunio ugdymo centre,
Tel. 8-37 331824

Dokumentai kuriuos reikia pateikti:
13.1. prašymą. Už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų), nuo 14 iki 18 metų vaikas – pats, turėdamas vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą;
13.2. teisės aktuose nustatytos formos pažymą apie vaiko sveikatą;
13.3. mokymosi pasiekimų įteisinimo arba atitinkamos ugdymo programos baigimo dokumentą;
13.4. pažymą dėl gyvenamosios vietos deklaravimo;
13.5. kitus teisės aktuose nurodytus dokumentus.
10.2.2.1. pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;

Plačiau apie priėmimo tvarką, skyrelyje: PASLAUGOS -> Priėmimas